HÖSTEN 2018

                     Välkomna till höstens evenemang!


Onsdagen den 19 september kl. 16.00, Fredrikadagen:
Att levandegöra ett kulturarv – Fredrika Bremer och Årsta slott.

Plats: Fredrika Bremergymnasiet i Handen, Dalarövägen 64. 


Release av Årstasällskapets senaste skrift om Sällskapets tillblivelse och verksamhet under 30 år, författad av Gunnel Stenqvist. 

Evenemanget ingår som en av programpunkterna för Fredrikadagen 2018 som genomförs på Fredrika Bremergymnasiet. Vi bjuder på lättare förfriskningar. Fri entré.


Arr.: Årstasällskapet i samarbete med Fredrika Bremergymnasiet, ABF Södertörn och Haninge kultur.Söndagen den 28 oktober kl. 13.30-15.00                                       Litterär matiné på ABF-huset, Sveavägen 42 i Stockholm: Årstasällskapet möter Hjalmar Bergman Samfundet - favorit i repris! Fri entré.

Vid Hjalmar Bergman Samfundets årsmöte den 14 april på Örebro länsmuseum uruppfördes en dramatiserad dialog, Kungsköping versus Wadköping - Fredrika Bremer möter Hjalmar Bergman, med utgångspunkt från Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar  (1912). Bägge är stadskrönikor och har nära kopplingar till Örebro. Dialogen är skriven av Gunnel Furuland, ordförande i Årstasällskapet. Huvudpersonerna gestaltades av Pär Bäckman som Hjalmar och Charlotta Åkerblom som Fredrika. Furuland agerade Klara Johanson som sammanbindande.


 

Lördagen den 8 december 2018 kl. 18.00 

Traditionsenlig konsert i Österhaninge kyrka                          

med sång och musik som Fredrika Bremer uppskattade och uppläsning av Selma Lagerlöfs novell ”Mamsell Fredrika”. 

Samkväm i församlingshemmet efter konserten med glögg och pepparkakor. 


Arr.: Svenska kyrkan i Haninge i samarbete med Årstasällskapet, Haninge kultur och ABF Södertörn. Kyrkbuss. För ytterligare information, se www.svenskakyrkan.se/haninge

 
                                     SOMMAREN 2018                        

I sommar visades slottet med Fredrika Bremer-våningen vid två tillfällen av guider från Årstasällskapet, med särskilt fokus på Fredrika Bremer:
Söndagarna 24 juni och 5 augusti kl 13.30 - 15.00


                                        VÅREN 2018

                                     

Årstasällskapets årsmöte
hölls lördagen den 21 april i Haninge kulturhus i Handen.    

Efter en gemensam lunch lyssnade vi till ett intressant 
redrag av Ove Bring på temat "Kvinnorna och freden".

Ove Bring, professor emeritus i folkrätt, talade, framförallt om Fredrika Bremer, utifrån sin senaste bok, 
Kvinnor och kungar: om krig och fred: fredsaktivism och kungamakt på Bernadotternas tid. 
Den handlar om säkerhetspolitik och idéhistoria, om kvinnor med starka idéer och kungar med viss makt. Fem Bernadotters roll i utrikespolitiken kombineras med kvinnor som Mary Wollstonecraft, Fredrika Bremer, Bertha von Suttner och Elin Wägner, och deras bidrag till fredsrörelsen.

Därefter följde årsmötet.
Bo Malmsten ledde förhandlingarna. 
Gunnel Furuland omvaldes som ordförande. 
Avgående styrelseledamöterna Margaretha Westman och Elin Engström avtackades och en ny ledamot välkomnades, Christer Ehnemark. Övriga styrelseledamöter omvaldes. 
Samarrangemanget mellan Årstasällskapet och Hjalmar Bergman Samfundet lördagen den 14 april i Örebro
blev en stor succé!

Talpjäsen
Kungsköping versus Wadköping - Fredrika Bremer  möter Hjalmar Bergman, författad av Gunnel Furuland, framfördes i Örebro länsmuseums hörsal. 
I rollerna: Charlotta Åkerblom som Fredrika B, Pär Bäckman som Hjalmar B och Gunnel Furuland själv i rollen som Klara Johanson (KJ). 
Den dramatiserade dialogen ägnas Fredrika Bremers Hertha (1856) och Hjalmar Bergmans Vi Bookar, Krokar och Rothar (1912). Bägge är stadskrönikor med nära kopplingar till Örebro. 


__________________________________  ______________________________________________________


                       ÅRSTA SLOTT MED OMGIVNINGAR


Sommartid öppna visningar av slottet och Fredrika Bremer-våningen. Gruppvisningar av slottet kan tyvärr inte beställas då restaurangen har stängt och slottet för närvarande inte är tillgängligt för besökare.   

Slottet är tyvärr inte tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Årsta slottsstig: Promenera på egen hand på skyltade kulturstigar - Fredrikaslingan och Fornstigen. Fredrikaslingan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Slottsstigsfolder finns i låda nära busshållplatsen och på slottet. 

Allmänna kommunikationer: Pendeltåg till Västerhaninge station, sedan buss 846 till Årsta slott.

Bilväg: Nynäsvägen (väg 73), tag av vid Västerhaninge N(C)/Tungelsta och därefter omdelbart till vänster mot Dalarö/Österhaninge kyrka. Efter knappt 2 km, tag av till höger mot Årsta havsbad och Årsta slott. Efter någon km syns Årsta slott till vänster.

____________________________________________________

                           SISTA PROGRAMMET FÖRRA ÅRET

                                   9 DECEMBER 2017  

       FREDRIKA BREMERS JULKONSERT MED RECITATION

                                                                                 Foto: Wikipedia

Plats: Österhaninge kyrka     

Gunilla Franklin, sång och Mikael Fahlstedt, orgel & piano.
Uppläsning av Selma Lagerlöfs novell "Mamsell Fredrika":   Gunvor Joelsson, recitation. Fri entré. 

Efter konserten samling i församlingshemmet med glögg och pepparkakor. 

Arrangörer: Österhaninge församling i samarbete med Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier. 
Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn.

______________________________________________________                                      


Vid EXTRA ÅRSMÖTE på Årsta slott söndagen den 29 oktober avtackades avgående ordföranden Gunnel Stenqvist varmt för de stora insatser hon gjort för sällskapet. 
Till ny ordförande valdes Gunnel Furuland. 
Till styrelsen valdes Gunnel Algotson och Gunnel Stenqvist. 

______________________________________________________ROMANEN SOM TOG FAJTEN MED PATRIARKATET


                                                                              Foto: Wikipedia.

Carina Burman publicerade måndagen den 29 maj i år en intressant artikel i Svenska Dagbladet om Fredrika Bremers Hertha.

_______________________________________________________________

ÅRSTA SLOTT MED OMGIVNINGAR

Sommartid öppna visningar av slottet och Fredrika Bremer-våningen. Gruppvisningar av slottet kan även beställas per telefon 0706/741245 eller 0733/827523.

Slottet är tyvärr inte tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Årsta slottsstig: Promenera på egen hand på skyltade kulturstigar - Fredrikaslingan och Fornstigen. Fredrikaslingan är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Slottsstigsfolder finns i låda nära busshållplatsen och på slottet. 

Allmänna kommunikationer: Pendeltåg till Västerhaninge station, sedan buss 846 till Årsta slott.

Bilväg: Nynäsvägen (väg 73), tag av vid Västerhaninge N(C)/Tungelsta och därefter omdedlbart till vänster mot Dalarö/Österhaninge kyrka. Efter knappt 2 km, tag av till höger mot Årsta havsbad och Årsta slott. Efter någon km syns Årsta slott till vänster.

_______________________________________________________________UTGIVNING I SKRIFTSERIEN, NUMMER 8 OCH NUMMER 9

Skriftserien, nr 8
30 år med Fredrika Bremer i forskning och idédebatt

Skriftserien, nr 9
Hertha- "en vexel dragen på framtiden", av Åsa Arping och Gunnel Furuland, introducerar Fredrika Bremers idéroman.NYUTGIVNING AV HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA

.

Fredrika Bremer

HERTHA, ELLER EN SJÄLS HISTORIA


Hertha , eller En själs historia (1856) kretsar kring den frispråkiga Hertha Falk och hennes kamp för frihet, för sig själv och sina ”bundna medsystrar”. Familjeromanens mästarinna Fredrika Bremer (1801–1865) blev under 1840 alltmer radikal. Efter ett besök i det av frihetsidéer sjudande Amerika (1849–1851) lät hon sina tankar ta skönlitterär gestalt. Resultatet blev en märklig brygd av fornnordisk myt och samtidsdoftande modernitet, högstämd idealism och dagspolitisk pamflett.

Även denna emancipationshistoria i småstadsmiljö är (för)klädd i familjeromanens dräkt. Men här är fadern en förtryckare och dottern snarare bitter än behagfull. Hertha är ett offer för den föråldrade svenska familjelagstiftning som fastslår att alla ogifta kvinnor är omyndiga. Hon är deprimerad och tvivlar på Gud. Men så möter hon Yngve, vars kärlek försonar henne med livet, och ger henne styrka att trots allt arbeta för förändring.

Hertha väckte en hel del rabalder i huvudstadspressen när den publicerades hösten 1856 och har levt kvar i litteraturhistorien som vårt lands första idéroman. Åsa Arping och Gunnel Furuland redogör i inledningen och den textkritiska kommentaren för romanens tillkomsthistoria, det bevarade tryckmanuskriptet, mottagandet av originaleditionen och den efterföljande forskningen.

Priset för boken är 150 kr och 120 för medlemmar i Årstasällskapet. Boken kan också köpas på Årsta slott och i samband med sällskapets evenemang

                                                                         TIDIGARE PROGRAM 2017

                         

                                  SÖNDAG 10 SEPTEMBER 2017 

     KULTURARVSDAGEN OCH FREDRIKADAGEN PÅ ÅRSTA SLOTT
          Årets tema är "Natur och kulturarv - miljö med möjligheter"

Med Fredrika Bremer från Norrland till Kuba: professor Heidi Hansson, Umeå universitet, föreläser under rubriken "Ljusets rike: Fredrika i Norrland".

Maria Llerena från Kuba berättar om Fredrika Bremer på Kuba och framför en conga till hennes ära.

Visning av Fredrika Bremer-våningen och vandring längs Fredrikaslingan i slottsparken. Fri entré.

Slottsrestaurangen (www.arstaslottgastronomi.se) är öppen kl. 12.00 - 17.00.

Till Årsta slott reser man kommunalt med pendeltåg till Västerhaninge, sedan med buss 846 till slottet.

Medarrangörer: Haninge kultur och ABF Södertörn

_______________________________________________________________

       

VID ÅRSMÖTET PÅ ÅRSTA SLOTT LÖRDAGEN DEN 29 APRI 2017

välkomnades Agneta Pleijel som hedersledamot i sällskapet.

Unga stråkar från Haninge musikskola framförde musik från tre sekel (1600-, 1700- och 1800-tal) till hennes ära!

 _______________________________________________________________       

                            
                                                      2016


NYUTGÅVA AV HERTHA

Måndagen den 7 november 2016 i Svenska Akademins Börssal hölls ett högtidigt firande av nyutgåvan av Fredrika Bremers roman Hertha. Olika talare höll föredrag om olika aspekter omkring romanen Hertha och dess författare, Fredrika Bremer.

I bilden kan vi se de olika talarna, från vänster till höger var: Gunnel Furuland, Birgitta Holm, Yvonne Hirdman, Maria Schottenius, Stina Ekblad (uppläsare) och Petra Söderlund

Andra bilder från kvällen


Från vänster: Birgitta Holm, Maria Schottenius, Yvonne Hirdman, Gunnel Furuland, Stina Ekblad och Åsa Arping


Stina Ekblad läste några stycken ur romanen.


Utgivarna Åsa Arping och Gunnel Furuland (båda medlemmar i Årstasällskapet).


Haninge kommuns Jämställdhetspris 2016                              

Sällskapet har fått Haninge kommuns Jämställdhetspris. Priset som delas ut under Haningedagen ges till "den eller de som gjort en insats för att, flickor och pojkar, män och kvinnor, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter i vårt samhälle".

Årstasällskapet- Fredrika Bremer har fått priset för "sitt ihärdiga arbete med att lyfta kvinnor i allmänhet och Fredrika Bremer i synnerhet i ett led att öka jämställdheten i Haninge, Sverige och världen" enligt motiveringen.Några medlemmar ur styrelsen- Margareta Runqvist, Gunnel Stenqvist, Doris Agren och Krister Stenberg- tog emot priset.

Sällskapets ordförande Gunnel Stenqvist tackade för priset: " Vi är glada för denna överraskning som vi fick veta förrgår och jag är säker att Fredrika skulle glädja sig i sin himmel åt att vi har fått det här eftersom vi arbetar i hennes anda och försöker sprida hennes budskap om fred, frihet och rättvisa och det fria ordet, så tusen tack!" 


    

          


Projektet Bremers budskap avslutades 2016 med programmet nedan och övergår nu till Fredrika Bremergymnasiet med styrelseledamoten Christine Arvidsson, bitr. rektor vid gymnasiet, som projektledare. Mer information kommer inom kort.

Bremer i Handen onsdag 14 december 2016 kl. 15.00  i Haninge kulturhus.

Vernissage där barnen/ungdomarna visade upp vad de målat och skrivit under årets workshoppar. Elever från Estetiska programmet deltog med bilder, sång och musik. Cirkelledaren Ulla-Carin Nyquist fanns på plats och mycket mer hände under eftermiddagen – allt i Fredrika Bremers anda. Vi vände oss främst till barn och unga men alla var välkomna!

Ett samarbete mellan Årstasällskapet, ABF
Södertörn och Fredrika Bremergymnasiet.

                 


                       


                            Årsmöte i april 2016 på Årsta slott

Kl 12.30 - 13.30 Årsmöte      

Kl 13.45 - ca 15.15 Program   
"Föremål berättar":  Ättlingar till Fredrika Bremers syster Charlotte berättar om och visar släktklenoder som tillhört Fredrika Bremer och aviserar en donation.  Musik: Thomas Rudberg, diplomstudent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, framför på slottsflygeln Sonat no. 15 "Pastoral" av Ludwig van Beethoven.   

De som önskade deltog i en kort guidad visning av slottet och Fredrika Bremer-våningen.                                               

    

KULTURPARKSFESTIVAL MED MUSIK, TEATER, DANS         OCH FREDRIKA BREMER

Lördag 11 juni kl. 13.00 – 22.00 håller ABF Södertörn tillsammans med övriga föreningar i Kulturparken en Kulturparksfestival med musik, teater, dans och ätbart i Folkparksområdet i Handen.

                                

Kl. 17.10 -17.40 framförs sånger av gruppen Touch från skivan ”Morgon i Georgia” baserad på Fredrika Bremers liv med text och musik av Ulla-Carin Nyquist. Medverkande Ulla-Carin Nyquist och Tessan Milveden, sång, Leo Malmer, bas samt Christer Langborn, gitarr. Vi har också ett bokbord. För programmet se www.sodertorn.abf.se och www.fredrikabremer.net

 Onsdag 7 september Bremer i Brandbergen, en workshop som ingår i Demokrativeckan i Haninge (Lokal: Bio Cosmopolite, Brandbergen).

Lördag 10 september kl. 12.00 – 17.00 deltar vi sedvanligt i Haningedagen – i centrala Handen. Läs mer på Haninge kommuns webbplats www.haninge.se. Vi kommer som vanligt att visa upp oss med ett bokbord.

Söndag 11 september kl. 14.00 – 16.00 Kulturarvsdagen 2016 Ordnar vi ett program på Årsta slott. Årets tema är Tidens rörelser t.ex. kvinnorörelsen. (Se www.raa.se)

Söndag 25 september och varje söndagem i oktober ordnar DELS Sällskapsliv på ABF Stockholm, Sveavägen 41 i Stockholm. Olika medlemssällskap i DELS svarar för programmen. (www.dels.nu)

Måndag 7 november med början kl. 18.00 ser vi fram emot en stor begivenhet – att kunna högtidlighålla den efterlängtade nya kommenterade utgåvan av romanen Hertha. Romanen ges ut av Svenska Vitterhetssamfundet som tidigare givit ut andra kommenterade verk av Fredrika Bremer. Litteraturforskarna docent Åsa Arping och fil. dr Gunnel Furuland – båda medlemmar i Årstasällskapet – är utgivare och redogör i en fyllig inledning samt i kommentaren för romanens tillkomst, utgivning och mottagande och redogör för forskning kring Hertha samt förklarar svårbegripliga ord och företeelser i utgåvans ord- och sakförklaringar. De har utfört ett omfattande arbete och de kommer, tillsammans med inbjudna föreläsare m.fl, att medverka i evenemanget. Högtidligheten äger rum i Börssalen, Svenska Akademien. Reservera kvällen.

Söndag 4 december kl.18.00 Fredrikas julkonsert med uppläsning av Selma Lagerlöfs novell Mamsell Fredrika (ur novellsamlingen Osynliga länkar). Succé i repris för er som missade detta enastående evenemang förra året! Ett arrangemang av Österhaninge församling i Fredrika Bremers Österhaninge kyrka. Detta program har blivit möjligt genom vår adjungerade styrelseledamot kyrkoherde Krister Stenberg. Församlingens organist Mikael Fahlstedt är ansvarig för programmet som utgår från den sista konserten Fredrika ordnade på Årsta slott julen 1865. För att underlätta tillgängligheten kommer det i år att gå abonnerad buss från olika platser i Haninge. Arr. Österhaninge församling i samarbete med Årstasällskapet. Reservera kvällen.


                                   


 

          

   

   Stockholm HALL OF FAME på Arlanda vill ge        resenärerna ett personligt välkomnande. 

Ett bildgalleri,  i terminalerna 2 och 5, består av 93 porträtt - hälften av dem helt nya. Där hänger nu bl. a. rapparen Petter, Amelia Adamo, Nacka Skoglund, Monica Zetterlund, Folke Bernadotte - och Fredrika Bremer.    

 Välkomna att besöka henne i bagagehallen i terminal 2!

    

Sällskapets ordförande har uppmärksammats av Haninge kommun för sina kulturgärningar på Södertörn. Hon är en av fyra som tilldelats Haninge kommuns kulturstipendium för 2015. Ur juryns motivering

"Gunnel Stenqvist tilldelas Haninge kommuns meritstipendium för 2015 för sitt mångåriga och hängivna arbete att bevara och aktualisera det rika arvet efter författaren och kulturpersonligheten Fredrika Bremer”.                         

PRESENTTIPS!

 Presenter i Fredrikas tecken!Fredrika Bremer som bokstöd, hennes roman En dagbok,  vår bok Årsta slott - en kulturskatt i Haninge, vår "lilla rosa" Ett år hos Fredrika Bremer  av Margaret Howitt, andra böcker av och om Fredrika Bremer, kort med hennes teckningar, jubileumsglaset = Eino Mäkeläs kopia av Fredrikas medicinglas m.m.  - allt detta finns att köpa till bra priser vid våra möten och på Årsta slott. Årsta slott säljs också i Akademibokhandeln i Haninge C.En slant på Nordeas sparkonto 4105 17 30739 är ett välkommet sätt att bidra till vårt Fredrikastipendium.                                                                                                                             

DETTA HÄNDE 2015                                            

KONSERT OCH UPPLÄSNING 5/12                           

Lördag 5 december arrangerade Österhaninge församling i samarbete med oss en konsert i Österhaninge kyrka till minne av Fredrika Bremers död för 150 år sedan. Sångsolist: Gunilla Franklin. Organist: Mikael Fahlstedt. Konserten baserades på Fredrikas sista musikafton på Årsta slott julen 1865. Helena Edlund läste ur Selma Lagerlöfs novell Mamsell Fredrika (ur Osynliga länkar).  Fredrika Bremer dog på Årsta slott nyårsaftonen 1865 och är begravd på Österhaninge kyrkogård. Hennes grav har genom församlingens försorg restaurerats och en informationsskylt med text av Årstasällskapet har satts upp. Före konserten lades en krans ner på graven.Programmet var ett samarbete mellan Österhaninge församling och Årstasällskapet samt Haninge kultur och ABF Södertörn.                                                            INVIGNING AV ÅRSTA SLOTTSSTIG 10/10 Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge, invigningstalade och Clara Stenqvist, sällskapets yngsta medlem, klippte bandet.  Gruppen Drakeld musicerade - Agnes Almström sjöng vackert medeltida visor och Martin Ahlsén spelade inlevelsefullt på gitarr. En levande smedja förevisades av smeden Martin. Härliga strömmingssmörgåsar, varm korv och dryck serverades. Stigen berättar om traktens långa historia, om slottet och om Fredrika Bremer. Det finns 2 vandringar: Fornstigen i slottets vackra vidare omgivningar och Fredrikaslingan i den romantiska slottsparken. Den senare är tillgänglig även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Stigen är producerad med Årstasällskapet som projektledare och i samarbete med Roger Wikell, Mattias Pettersson, Clara Stenqvist och Haninge kommun. Med stöd av Haninge kommun och Länsstyrelsen Stockholm.                                                                  FREDRIKADAGEN 19/9 på Årsta slottMedlemmar och andra intresserade välkomnades till ett jubileumsseminarium som gav olika infallsvinklar på hur Fredrika Bremer blivit belyst under de 30 år då Årstasällskapet verkat. Moderator var Barbro Hedvall. Efter välkomnande av Årstasällskapets ordf. Gunnel Stenqvist och Haninge kommunstyrelses ordf. Meeri Wasberg inledde Agneta Pleijel med  "Tankar om Fredrika som filmgestalt" och diktläsning. Därefter följde föredragen: Birgitta Holm: "Romanens mödrar och den tidiga kvinnoforskningen." -  Carina Burman: "Mitt nittiotal med Bremer - biografin och breven." - Sam Holmqvist: "Könsväxlingar under 1800-talet - morgondagens Bremerforskning."Sånger från skivan "Morgon i Georgia", baserad på Fredrika Bremers liv, med text och musik av Ulla-Carin Nyquist, framfördes av gruppen Touch (Ulla-Carin Nyquist, Tessan Milveden, Ola Johansson och Christer Langborn).Därefter fick vi lyssna till Birgitta Wistrand från Fredrika Bremer Förbundet, om "Självglömmandets skaparkraft" och Anna Nordlund, Selma Lagerlöf-sällskapet, om "Fredsfrågan hos Bremer, Lagerlöf och Wägner". Barbro Hedvall sammanfattade och avslutade. Arr: Årstasällskapet i samarbete med Haninge kultur, ABF Södertörn och Haninge Riksteaterförening. Med stöd av Svenska Akademien.                                                                ÅRSMÖTE  25/4 på Årsta slottI samband med årsmötet spelades pjäsen Fredrika Bremer vs Malla Silfverstolpe. En liten pjäs om minneskonst utifrån en brevsamling. Manus: Gunnel Furuland. Medverkade gjorde skådespelarna Charlotta Åkerblom och Veronica Dahlström. Dessutom framträdde Anna Bohlin och Stefan Nymark med sång och musik på flygel. Med detta program ville vi lyfta fram ett prov på Fredrika Bremers rika brevskatt - göra ett representativt urval som gestaltar tiden - och gestalta denna i en litterär salong med uppläsning av skådespelare och musikinslag.                                         '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''                          FREDRIKA BREMER - ALLA TIDERS ENTREPRENÖR?År 2014 firade näringsfriheten i Sverige 150 år. Svenska Dagbladet och Centrum för näringslivshistoria satte strålkastarljuset på 100 av våra framgångsrika entreprenörer som byggt upp svenskt näringsliv. Läsarna avgjorde vem som skulle få hederstiteln "Alla tiders entreprenör".  En av kandidaterna var Fredrika Bremer! Vinnare blev Ingvar Kamprad. Fredrika fick en hedrande 15:e-placering!                                                                                                                 ............................................................................................................................FREDRIKASTIPENDIET Brita Stendahl, Årstasällskapets första ordförande och hedersledamot, har vid flera tillfällen överlämnat en gåva till Fredrikastipendiet. Vi tackar henne varmt och du som vill följa hennes exempel kan sätta in valfri summa på Nordea sparkonto 4105 17 30739.   ............................................................................................................................                                                                                  2 x FREDRIKA - VÄGRÖJARNA Pjäsen har sedan premiären spelats på en rad platser- i skolor, på högskolor, som soppteater, i kyrkor, i församlingssalar och i kulturhus. Vi gör nu ett uppehåll då skådespelarna har andra engagemang.     Kontakt med Årstasällskapet se Styrelse och stadgar